Toimintaperiaatteet

Seuran eettiset linjaukset ohjaavat päätöksentekoa ja ilmaisevat seuran tahdon. Niitä noudatamme kaikessa toiminnassa. Imatran Voimistelijoiden eettiset linjaukset ovat:

  • Toimintamme lähtökohtana on liikunnan ilo ja riemu.
  • Tarjoamme taito-, tavoite- ja ikätasoa vastaavaa monipuolista toimintaa.
  • Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista.
  • Tuemme sosiaalista ja yhteisöllistä kasvua tarjoamalla toimintaa vertaisryhmässä, turvallisessa ohjauksessa.
  • Toimintamme korostaa elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä.


Seuratoiminnan tavoitteet ilmaisevat seuran yhteiset tavoitteet, joita kohti yhdessä toimitaan. Eri liikuntaryhmillä voi olla omia osatavoitteita.

Voimistelukoulu

Imatran Voimistelijoilla on käytössä Suomen Voimisteluliiton Voimistelukoulukonsepti.

Voimistelukoulukonseptin tavoitteet

Voimisteluliiton päätavoite on lisätä voimistelukoulukonseptin avulla lasten toiminnan laatua ja ohjaajien osaamista. Konsepti tukee lasten urheilun laatutekijöiden sekä Tähtiseurakriteerien toteutumista. 

Voimistelukoulu tarjoaa lapsille liikunnan iloa ja elämyksiä turvallisessa ympäristössä. Siemen elinikäiseen liikunnan harrastamiseen kylvetään jo lapsena. Positiiviset liikuntakokemukset vertaisryhmässä kannustavat liikkumaan läpi elinkaaren. Lasten vanhempien tehtävänä on tukea ja kannustaa lasta harrastamaan.

Kilpavoimistelu

Imatran Voimistelijoissa kilpailutoiminta on tavoitteellista, turvallista ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ryhmän ja valmentajan kanssa vanhempien mielipiteitä kuunnellen. Tavoitteissa otetaan huomioon kunkin joukkueen ikä- ja taitotaso. Valmennuksen laatu varmistetaan aktiivisella koulutuksella ja toimivan seuratoiminnan kautta. Imatran Voimistelijoissa joukkuehenki on hyvä niin joukkueiden välillä kuin joukkueiden sisällä ja toiminnassa korostuvat yhdessä tekeminen, hyvä käytös ja kaikkien tasapuolinen huomioiminen.Voimistelu on kilpaurheilua, jossa urheilijat oppivat pitkäjänteisyyttä, yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista, sitoutumista sekä aktiivista seuratoimintaa.

Vapaaehtoistyö

Imatran Voimistelijoissa tarjotaan mielenkiintoisia omaan osaamiseen ja aikatauluun sopivia vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on kokea elämyksiä ja onnistumisia yhdessä. Seura tarjoaa näköalapaikan paikkakunnan liikuntaelämässä. Seuratoiminnassa pääsee järjestämään näytöksiä, tapahtumia ja kilpailuja sekä kehittämään seuran toimintaa yhdessä aktiivisen johtokunnan ja muun vapaaehtoisväen kanssa.