Talousohjesääntö

TALOUSOHJESÄÄNNÖT IMATRAN VOIMISTELIJAT RY

 

Säännöt

 

1§    Seuran oma henkilöstö

Seuran johtokunta ja seuran puolesta asioivat henkilöt noudattavat yhdistyslakia ja seuran sääntöjä kaikissa talouteen liittyvissä toimissaan.

Seuralla on sääntöjen mukaisesti nimetty johtokunta ja valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Seuran allekirjoitus oikeus on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Seuralla on kevätkokouksessa nimetty toiminnantarkastaja. (v 2019 valittu Miksa-Tilit Anu Savolainen)

 

2§    Henkilöstölle maksettavat korvaukset

Seuran johtokunta on laatinut työntekijälle työsopimuksen jossa korvaukset on lueteltu niin työstä, matkustamisesta, majoittumisesta kuin koulutuksestakin. Osa-aikaisille ohjaajille on laadittu kirjallinen työsopimus. Seura on aktiivisesti tarjonnut ilmaista koulutusta ohjaajille ja ohjaajiksi haluaville seuran jäsenille ja entisille jäsenille. Seuran johtokunnan jäsenille ei ole sovittu maksettavaksi korvauksia muutoin kuin erillisillä päätöksillä, kuten esimerkiksi liiton vuosikokoukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaikki maksettavat kustannukset käsitellään johtokunnassa enemmistön hyväksynnällä.

 

3§    Varojen hallinta

Seuralla ei ole liikevaihdon lisäksi muita varoja, sijoituksia eikä talletuksia. Rahastonhoitaja maksaa johtokunnan hyväksymät laskut. Rahastonhoitaja esittelee johtokunnalle tilitilanteen johtokunnan kokousten yhteydessä. Sihteeri valmistelee myyntilaskut eli voimistelijoiden kausimaksut, sponsorilaskut, jäsenmaksut ja muut seuran liikevaihtoon lisättävät laskut. Sihteeri tarkastaa kausimaksujen suoritukset ja lähettää muistutuslaskut.

Puheenjohtaja valmistelee johtokunnan ehdottamat ja hyväksymät rahoitusavustukset. Koko johtokunta osallistuu varainkeruuseen joista kisatapahtumat ovat merkittävin osa. Kisojen yhteydessä seura myy mainostilaa ja hankkii yhteistyö kumppaneita. Tarvittavat hankinnat käsitellään johtokunnan kokouksessa josta laaditaan pöytäkirja hankinnan päätökseksi.

 

4§    Sääntöjen edellyttämät suunnitelmat

Seuran säännöt edellyttävät että johtokunta esittelee kevätkokouksessa toimintasuunnitelman uuteen kauteen sekä budjetin. Myös kilpailutoiminta on suunniteltu ja toimii rahoitussuunnitelman lähtökohtana yhdessä kausimaksujen kanssa.

 

5§    Tilinpäätös aikataulut     

Tilinpäätös aikataulut on mainittu seuran säännöissä.

Seuran säännöt 10§ Seuran kokoukset; Kevätkokous pidetään helmi-, maalis-, tai huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-, marras-, tai joulukuussa.

Seuran säännöt 15§ Seuran tilintarkastus; Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa toiminnantarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen syyskokousta.

 

2.5.2021 IMATRA