Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki( 523/99) 10§

Laatimispäivä                   
22.4.2011

Rekisterinpitäjä                
Imatran Voimistelijat ry

Rekisteriasioista vastaava
Katariina Pussi
Kiurulantie
55100 IMATRA

Rekisterin nimi                  
Jäsen- ja ilmottautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen tarkoitus
- yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
- Jäsenasioista ja muusta toiminnasta  tiedottaminen.
- Laskujen ja maksujen lähettäminen.
- Laskujen ja maksujen seuranta.
- Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm.seuran 
   toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö  
Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Lisäksi muut rekisteröidyn ja hänen huoltajan itse ylläpitämät tiedot. Lasku, maksu- ja liikuntaryhmätiedot.

Tietolähteet         
Rekisteröidyn tai  hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliitto Svolin tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttätunnuksia.

Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitettään asianmukaisesti.